Shichimi & Garlic

Aonori

Black Pepper

Butter & Shoyu (Soy Sauce)

Cheese

Regular